Houtverduurzaming voor zo lang mogelijk genieten - Hillhout

Houtverduurzamingsmiddelen

Onderstaande houtverduurzamingsmiddelen worden toegepast.

Houtverduurzaming met tanalith E3462

Dit product is verduurzaamd met een houtverduurzamingsmiddel ter voorkoming van aantasting van het hout door houtaantastende organismen met het middel Tanalith E3462 (NL-0008998-0000) en de werkzame stoffen Basiskopercarbonaat, Propiconazool, Propiconazool en Tebuconazool volgens de vacuüm- en drukmethode.

Bij de verwerking van dit product dienen de normale veiligheidsvoorschriften zoals bij onbehandeld hout in acht te worden genomen.

Bewerkingen aan het hout moeten zijn voltooid voordat tot behandeling wordt overgegaan. Indien het onvermijdelijk is dat bewerkingen na de houtverduurzaming plaatsvinden, moeten de bewerkte delen worden nabehandeld met een voor die toepassing toegelaten middel.

Afkortstukken en zaagsel dienen als huishoudelijk afval (particulier) of bedrijfsafval (professioneel) te worden afgevoerd. Het is niet toegestaan deze in open haard, houtkachel of open vuur te verbranden.

Aan het einde van de gebruiksperiode dient verduurzaamd hout volgens de dan geldende wettelijke voorschriften te worden verwijderd.

Houtverduurzaming met Wolsit KD 10

Dit product is verduurzaamd met een houtverduurzamingsmiddel ter voorkoming van aantasting van het hout door houtaantastende organismen met het middel Wolsit KD 10 (11727) met de werkzame stof Propiconazole volgens de vacuüm- en drukmethode.

Bij de verwerking van dit product dienen de normale veiligheidsvoorschriften zoals bij onbehandeld hout in acht te worden genomen.

Bewerkingen aan het hout moeten zijn voltooid voordat tot behandeling wordt overgegaan. Indien het onvermijdelijk is dat bewerkingen na de houtverduurzaming plaatsvinden, moeten de bewerkte delen worden nabehandeld met een voor die toepassing toegelaten middel.

Afkortstukken en zaagsel dienen als huishoudelijk afval (particulier) of bedrijfsafval (professioneel) te worden afgevoerd. Het is niet toegestaan deze in open haard, houtkachel of open vuur te verbranden.

Aan het einde van de gebruiksperiode dient verduurzaamd hout volgens de dan geldende wettelijke voorschriften te worden verwijderd.

Houtverduurzaming met Protim Aquatan ES5

Dit product is verduurzaamd met een houtverduurzamingsmiddel ter voorkoming van aantasting van het hout door houtaantastende organismen met het middel Protim Aquatan ES5 en de werkzame stof boorzuur, Natriumhydroxide en Propiconazole volgens de dompelmethode.

Bij de verwerking van dit product dienen de normale veiligheidsvoorschriften zoals bij onbehandeld hout in acht te worden genomen.

Bewerkingen aan het hout moeten zijn voltooid voordat tot behandeling wordt overgegaan. Indien het onvermijdelijk is dat bewerkingen na de houtverduurzaming plaatsvinden, moeten de bewerkte delen worden nabehandeld met een voor die toepassing toegelaten middel.

Afkortstukken en zaagsel dienen als huishoudelijk afval (particulier) of bedrijfsafval (professioneel) te worden afgevoerd. Het is niet toegestaan deze in open haard, houtkachel of open vuur te verbranden.

Aan het einde van de gebruiksperiode dient verduurzaamd hout volgens de dan geldende wettelijke voorschriften te worden verwijderd.