Disclaimer

Aandachtspunten

Hieronder een aantal aandachtspunten m.b.t. onze Hillhout producten.

Afmetingen / constructie

Alle maten zijn bij benadering aangegeven. Hout is een natuurproduct en daarom nooit exact wat betreft maatvoering.
Constructie-, materiaal- en modelwijzigingen zijn voorbehouden.

Kleur

Foto’s kunnen afwijken van de werkelijkheid. De kleuren van onze producten kunnen afwijken van de kleuren op de foto's. Hout is een natuurproduct dus niet kleurvast en bovendien wordt het zachthout verduurzaamd wat ook invloed heeft op de kleur.

Actueel

Hillhout streeft naar een zo actueel mogelijk website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig of zelfs onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij behouden ons het recht voor om materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Prijs

Genoemde prijzen zijn adviesverkoopprijzen inclusief BTW.

Copyright ©

Niets op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hillhout openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending. 

 

Vind een dealer

Bijna alle artikelen van Hillhout zijn op voorraad bij onze dealers. Vind ze hier.